15 november 2007

Tecken på en produktiv dag

Two signs of a productive days: blinking lights and dirty hands. Ibland är det skönt att installera lite utrustning också, inte bara sitta och rita nätverkskartor.

Inga kommentarer: